MOYKA

Monika Engeseth er en 21-år gammel produsent og singer-songwriter frå Hallingdal. Dei siste åra har vore busett i bosatt i Bergen der ho har eksperimentert med eit lydbilde av elektronisk pop, inspirert av store kjensler og kontrastar. Suggerande trommerytmer møter ein vegg av analoge synthar i eit melodisk og episk
lydbilete. I sentrum av det heile står Moykas klare og sterke vokal.

Melankolske tekstar vert fletta inn i eit lydbilete som balanserer på grensa mellom det organiske og det elektroniske, noko som skapar eit unikt og storslått univers.