NÆRINGSSEMINAR

Festidalen inviterer til meir klokskap med NÆRINGSSEMINAR.

29. Juni er vi klar for årets Næringsseminar.

TEMA: TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

Nytt av året, i år samarbeider vi også med Samarbeidsrådet i Sunnhordland.
i tillegg kjem Lars Rinnan, Chul Christian Aamodt og  Olav Bleie frå Alde Cider

KLOKKA 12:00

I samband med Festidalen sitt næringsseminar, arrangerer Samarbeidsrådet for Sunnhordland ambassadørtreff!
Her er alle deltakarar til næringsseminaret også velkomen!
Du får høyre interessant føredrag frå SKL – historia, utviklinga og vegen inn i ei digital framtid.
Høyr også om rekrutterings- og omdømmearbeidet for Sunnhordland. Her kan det liggje moglegheiter for di bedrift!
Kvifor namnet «ambassadørtreff»? Jo, me er alle ambassadørar for Sunnhordland!
Nettverksbygging blir det også sjølvsagt tid til!

KLOKKA 13:30

Lunsj

KLOKKA 14:15

Olav Bleie må vel kunne kallast ein ekte grunder med store visjonar. Olav produserer Sider i Hardanger – Nærare bestemt på Nå, og har mellom anna produsert «Lotherus» som kan kjøpast på Vinmonopolet. Visjonen er å etablere Hardanger som eit like kjent namn som Bordeaux eller Piemonte. Olav kjem til Næringsseminaret for å fortelje om sin suksess, og ikkje minst om planane med å verkeleg sette Hardanger på Verdskartet.

KLOKKA 15:15

Chul Christian Aamodt bygde opp eit selskap frå botnen av til eit internasjonalt nivå. Chul var ein av dei som fann eit behov for digitale løysingar innan kompetanseheving og kurs for offshorebransjen.

Han kjem til Næringsseminaret for å fortelje si historie og korleis firmaet som han var med å byggje manøvrerte seg i posisjon og vart til slutt verdsett og kjøpt for ein halv milliard kroner. Ein ekte grunder som bør vere til inspirasjon for alle typar bedrifter.

KLOKKA 16:15

 

Lars Rinnan er ein brennande engasjert føredragshaldar som snakkar langs to aksar: Teknologi/digitalisering og entreprenørskap/leiing. På næringsseminaret til Festidalen er det det teknologi, digitalisering og robotisering som er Lars sitt tema.

Vi er ved eit brytningspunkt i den teknologiske utviklinga. Utviklinga går eksponentielt. Halvparten av jobbane i verda forsvinn, og bransjar forsvinn eller vert endra for alltid. Er verksemda di førebudd? Føredraget kastar lys over kva som vil skje, kvifor det skjer og korleis det vil påverke alle bransjar, samt våre privatliv. Kva skal ein gjere for å tilpasse seg og ta leiinga? Dette føredraget er ein real wake-up call, med konkrete råd til handling!

Lars Rinnan er ein hyppig nytta føredragshaldar, og han er ein ivrig skribent og bloggar. Han gler seg til Festidalen. Få med deg dette spennande og engasjerte føredraget!

 

Konferansierar: Tomas Bruvik og Arne Torget.

PRIS PR. PERSON: 400,-

DU KAN KJØPE BILLETT PÅ TICKETCO.NO ELLER REGISTRERE DEG PÅ FESTIDALEN.NO
Fun fact, alle som deltar på Næringsseminar 2018 kjem inn på sponsoromårdet på jordet.