Kontakt

Generelle førespurnadar

post@festidalen.no

Artist booking

daidalos@festidalen.no +47 416 61 666

Marknadsføring

post@festidalen.no