Kontakt

Generelle førespurnadar

post@festidalen.no

Artist booking

daidalos@festidalen.no +47 416 61 666

Frivillig

frivilleg@festidalen.no +47 489 94 337

Marknadsføring

martha_kn@hotmail.com +47 454 82 001