Gratis buss i alle himmelretningar frå kl 01.30. Så kjem du frå Halsnøy eller Odda, frykt ikkje. Vi får deg heim!
Bussane går frå bussplassen nede i bygda, og dei køyrer heilt til alle er trygt heime.
Og du, bussen er inkludert i festivalpasset. High five!