Kontakt

Generelle førespurnadar

post@festidalen.no

Artist booking

daidalos@festidalen.no

Marknadsføring

post@festidalen.no